SC Rog in LFU: Ženske kot akterke migracij

Posted on 30 septembra, 2015

0


Socialni center Rog in Lezbično-feministična univerza vas vabita

Sanja Cukut Krilić - SPol in migracija 2009 ZRC SAZU

na študijski bralni krožek na temo feminističnih vidikov migracij, ki bo

v četrtek, 8. oktobra 2015 ob 20.00 v Socialnem centru Rog.

Pogovarjale_i se bomo o tekstu doktorice Sanje Cukut Krilić: „Spol in migracija – Izkušnje žensk kot akterk migracij“ (ZRC SAZU, 2009). V izbrani knjigi se bomo tokrat osredotočale_i na poglavje: „Spol in migracija v različnih tipologijah migracij“ (str. 43-68) in„Tematizacija žensk kot migrantk“ (str. 76-81).

Posvetile_i se bomo spolno specifični izkušnji migracij in kompleksnim izkušnjam Bošnjakinj, Rusinj ter Ukrajink, ki so pred ali po osamosvojitvi imigrirale v Slovenijo in se poskušale vključiti na trg dela ter v družbeno in politično življenje. Kritično bomo prevetrile_i lastna pojmovanja vzrokov, načinov in izkušenj migracij ter potegnile_i vzporednice s sedanjim migracijskim dogajanjem in izmenjale izkušnje s terena.

Vabljene_i!

Dogodek pripravljata Lezbično-feministična univerza in Socialni center Rog.